PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I WYKONAWSTWA

PROMLECZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Białystok

tel. +48 500 280 413

Historia

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa PROMLECZ Sp. z o.o. zarejestrowane w Sądzie gospodarczym w Białymstoku dn. 24.06.1996r powstało w wyniku kolejnych przekształceń utworzonej przez Centralę Biura Projektowo - Konstrukcyjnego Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie w roku 1968 Pracowni Projektowej, Oddział Biura, a po likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, którego zakładem było w/w biuro, w Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa „PROMLECZ".                                       Obecny Prezes:      inż. Robert Onopa

Zakres działania:

Jako firma z długoletnim doświadczeniem oferujemy kompleksową obsługę każdej inwestycji z zachowaniem niezbędnych wymogów w zakresie:
-       doradztwa,
-       prac przygotowawczych (przedprojektowych),
-       opracowanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem opinii rzeczoznawców d/s p.poż., san-epid. i BHP,
-       opracowanie projektu wykonawczego w układzie wielobranżowym z kompletem przedmiarów i kosztorysem inwestorskim, pośrednictwo w wyborze doświadczonego wykonawcy robót.